We Lluniau
Google Bing
Hepgor site news

Site news

Llun o Helen Tudor
Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2016 Safer Internet Day
gan Helen Tudor - Dydd Mawrth, 9 Chwefror 2016, 2:57 p.m.
 

Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2016 Safer Internet Day

Cymerwch y cwis / take the quiz!
 
Llun o Sarah Tudor
DATRYS PROBLEMAU Level 3 / PROBLEM SOLVING Level 3
gan Sarah Tudor - Dydd Iau, 7 Ionawr 2016, 12:52 p.m.
 

Portffolio Datrys Problemau - Problem Solving Portfolio

Angen ei gwblhau erbyn 29/01/16!! - Needs to be completed by 29/01/15

Esiampl o bortffolio ar gael - Example portfolio available: 

http://moodle.dyffrynconwy.conwy.sch.uk/course/view.php?id=164

 
Llun o Helen Tudor
LLYTHRENNEDD DIGIDOL / DIGITAL LITERACY
gan Helen Tudor - Dydd Iau, 3 Rhagfyr 2015, 12:36 p.m.
 

LLYTHRENNEDD DIGIDOL / DIGITAL LITERACY

360SafeCymru

Cynlluniwyd yr Adnodd Llythrennedd Digidol yma i rymuso disgyblion a myfyrwyr i feddwl yn feirniadol, i ymddwyn yn ddiogel, ac i gyfranogi yn gyfrifol yn ein byd digidol.  

This Digital Literacy Resource is designed to empower pupils and students to think critically, behave safely, and participate responsibly in our digital world. 

 

Hepgor eDiogelwch / eSafety

eDiogelwch / eSafety

360safecymru

Hepgor Calendr

Calendr

Su Ll Ma Me Ia Gw Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 Heddiw Dydd Iau, 11 Chwefror 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29      
Hepgor School Sport Survey

School Sport Survey

Click on the Sports Wales Logo for the School Sport Survey 2015:

Image result for sport wales